Nová Oleška příslušela k farnosti Huntířov - Svatý Jiří, od roku 1541 , přechodně v roce 1645 luteránského vyznání a tato farnost je přechodně připojená roku 1725 k faře St.Martin(Svatý Martin) do Markvartic . Křestní matrika pro Novou Olešku je od roku 1616, matrika sňatků od roku 1602 a matrika úmrtí od roku 1616 všechny jsou vedené a uchované v kostelních knihách obce Huntířov. V Nové Olešce, na místě nazývaném kdysi také jako kostelní vršek, stával od roku 1733 kříž, který byl později nahrazen zvoničkou a v letech 1824/25 pak postaven kostel Nejsvější trojice s varhany jako pobočka kostela z Huntířova . Slavnostní svěcení nové kaple, za účasti mnoha církevních představitelů, konané 30. května roku 1825, bylo snad nejvýznamnější událostí v historii vesnice.V letech 1843/45 následovalo rozšíření . Jednolodní, obdélný, s lodí rozšířenou ve východní části, s užším, polokruhově zakončeným presbytářem a s věží a předsíní před západním průčelím. Věž hranolová, v přízemí hladká, v patrech se zkosenými nárožími lizénové rámce nebo pilastry a obdélná, polokruhově zakončená okna, kryta cibulovitou bání s osmibokou zvoničkou. Před věží pseudodórská předsíň s trojúhelníkovým štítem nad dvěma sloupy. Nad hlavním vchodem reliéf Korunování P.Marie. Vnitřek kryt rákosovou valenou klenbou, presbytář a rozšířená část lodi členěny slepými arkádami na přízedních pilířích, kruchta na dvou volutových konzolách. Zařízení: hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice klasicistní, kazatelna s reliéfem Kristus u studně z počátku 19.století. Pravidelně ve čtvrtek byla zde přednesena mše , mimo to v neděli , ve svátek nejsvětější trojice a o božím těle byla vykonána sváteční bohoslužba . Také ke sňatkům , křtům, a na zádušní mši přišel na Novou Olešku farář z Huntířova . Kostel měl jeden dřevěný oltář , dvě sochy Panny Marie (z toho jedna udajně pocházející od Mnichovského voskáře Georga Gautsche z roku 1883), jedny varhany a tři zvony. 14. září 1866 byl požárem zničen strop a vybavení kostela. Netrvalo však ani rok a vše bylo pořízeno nové.Po roce 1945 se již bohoslužby v kostele nesloužily. Ještě si však v něm řeklo své „ano“ několik nových obyvatel vesnice. Přestože svatyně již nebyla navštěvována, stavba stále respektována byla. Kostel byl stále uzamčen a jeho zařízení bylo prakticky kompletní. Zub času však hlodal na střeše i stěnách, dveře byly nakonec vypáčeny a budova vzala v sedmdesátých letech rychlý konec. U schodů na vršek jen reliéfně zdobený kámen připomíná kdysi zde stojící památník obětem I. světové války.Kostel v Nové Olešce byl zbourán v r. 1976 a materiál byl použit při výstavbě rekreačních chat.
NO kostel 1.jpg
NO kostel 2.jpg
NO kostel 3.jpg
NO kostel 4.jpg
NO kostel 5 .jpg
NO kostel 6.jpg
NO kostel 7.jpg
NO kostel dnes.jpg
kotel zvony.jpg
Fritscheho kříž při cestě z Olešky do Ludvíkovic
Nedaleko od křižovatky cest Nová Oleška – Ludvíkovice a Stará Oleška byl 12. 3. 1816 rozdrcen zemědělec hospodařící na statku č 86 Josef Fritsch z obce Huntířov stár 41 let povozem naloženým kládami a dne 3.15. byl pohřben v obci Huntířov
Fritscheho kříž při cestě z Olešky do Ludvíkovic 1935.jpg
Pomník obětem I. světové války
1NO PomnĂ­k pod kostelem.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one